ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජෝන්ස් හොප්කින්ස් විශ්ව විද්‍යාලයේ දත්තවලට අනුව ලොව පුරා නව කොරෝනා වයිරස ආසාදිතයන්ගේ ගණන මිලියන 9.8 ඉක්මවා ගොස් ඇත.

ඒ අනුව අද වනවිට ලොව නන්දෙසින් වාර්තා වන නව කොරෝනා වයිරස ආසාදිතයන්ගේ සමස්ත ගණන 9,827,925 කි.

වැඩිම කොරෝනා වයිරස ආසාදිතයන් ගණනක් වාර්තා වන්නේ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයෙනි. එරටින් වාර්තා වන නව කොරෝනා වයිරස ආසාදිතයන්ගේ සමස්ත ගණන 2,467,837 කි.

ඉන් අනතුරුව පිළිවෙළින් වැඩිම ආසාදිතයන් ගණනක් වාර්තා වන්නේ බ්‍රසීලය, රුසියාව, ඉන්දියාව සහ එක්සත් රාජධානිය යන රටවලිනි.

නව කොරෝනා වයිරසය හෙවත් 'කොවිඩ්-19' ගෝලීය වසංගතය හේතුවෙන් ලොවපුරා 494,841 දෙනකුට ජීවිත අහිමි වී තිතිබෙන අතර ඉන් මරණ 125,039 ක් වාර්තා වන්නේ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයෙනි . වැඩිම මරණ ගණනක් වාර්තා වන්නේ ද එරටිනි.

දෙවැනියට වැඩිම මරණ ගණනක් වාර්තා වන්නේ බ්‍රසීලයෙන් වන අතර එරටින් වාර්තා වන මරණ ගණන 55,961කි. තෙවැනියට වැඩිම මරණ ගණනක් වාර්තා වන්නේ එක්සත් රාජධානියෙනි. එම ගණන 43,498කි.

 ද ගාඩියන් /රොයිටර්ස්
- 055