(චන්ද්‍රසේන ගමගේ)

මගීන් රැගෙන යාමේ  රජයේ නියෝගවලට විරෝධය පළ කරමින් අද (01) පෙරවරුවේ මාතර සිට අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා  බස් රථ වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබේ.

මේ වන විට මාතර සිට අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් ගැනීමට පැමිණි මගීහු විශාල සංඛ්‍යාවක් දැඩි පීඩාවකට ලක්ව සිටිති.