සුමතිපාල දීයගහගේ

දකුණු පළාතේ සෞඛ්‍ය අංශයේ නිලධාරීන් සහ සෙසු කාර්ය මණ්ඩල නිරෝධායන කිරීමට අවශ්‍ය වුවහොත් ඒ සදහා බූස්ස යුද හමුදා කදවුරේ විශේෂ ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරිමට යුද හමුදාපතිවරයාගේ අනුමැතිය ලැබී ඇතැයි දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාගේ මාධ්‍ය ලේකම් ප්‍රදීප් දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පැවසිය.

දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය විලී ගමගේ මහතා විසින් යුද හමුදාපතිවරයාගෙන් කරන ලද ඉල්ලිමක් අනුව නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක් සදහා මෙසේ අනුමැතිය ලැබී ඇති බව ඒ මහතා සදහන් කළේය.

ඒ අනුව දකුණු පළාතේ රෝහල්වල වෛද්‍යවරුන් හෙදියන් ඇතුලු අනිත් කාර්ය මණ්ඩල සදහාද අවශ්‍ය වුවහොත් නිරෝධායන කටයුතු සදහා එහි විශේෂ ඒකකයක් ස්ථාපිත කරනු ඇත.