(ඩයනා උදයංගනී)
 
පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන් සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මක වුව ද එය සිදුවන්නේ කොන්දේසි සහිතව බව ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඒ අනුව බස් රථ හා දුම්රියවල මගීන්ට ප්‍රවාහනය කළ හැක්කේ ආසන සංඛ්‍යාවට පමණක් වන අතර මගීන් සිටගෙන යාම තහනම් වේ.

මගීන් සිටගෙන තෙරපී ගමන් කරන අවස්ථාවක කොවිඞ් 19 වයිරස අසාදිතයකු සිටියහොත් ඔහු හරහා තවත් බොහෝ වයිරසයට දෙනකු ගොදුරු විය හැකි බැවින් මෙම පියවර ගෙන ඇත.
 
වෙනත් දිස්ත්‍රික්කවල සිට පැමිණ ගම්පහ සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික්වලට ඇතුළුවීමට මෙතෙක් අවසර නොතිබුණත් ලබන සඳුදා සිට දුර පළාත්වල සිට එන බස්රථ ඇතුළු සියලු බස්රථවලට තමන්ට අදාළ ගමන් මාර්ගයේ සාමාන්‍ය පරිදි ධාවනය කළ හැකි වේ.
 
මගීන් මුව ආවරණයක් පැළඳීම අනිවාර්ය අතර පෙර දැනුම් දී ඇති සෞඛ්‍ය උපදෙස් ඒ ආකාරයෙන්ම අනුගමනය කළ යුතුය.

ඒ අනුව දුම්රිය ස්ථානවල, බස් නැවතුම්පලවලදී දෑත් පිරිසිඳු කරගැනීම කළ යුතු අතර එම ස්ථානවලදී මගීන්ගේ ශරීර උෂණත්වය පරීක්‍ෂා කිරීම ආදිය ද පෙර පරිදිම සිදුවේ.
 
දුම්රිය හා බස් රථවල සිට මාර්ගවලට කෙල ගැසීම ආදී ක්‍රියාවන් ද තහනම් වේ.
 
පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන් සෞඛ්‍යාරක්‍ෂිත අන්දමින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ ද යන්න සොයාබැලීම සඳහා ආරක්‍ෂක අංශවල සහය ඉදිරියටත් ලබාගැනීමට ද අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.