(සිරංගිකා ලොකුකරවිට)

ගාල්ලේ සිට කොළඹ කාර්යාලවල රාජකාරී සඳහා යන පුද්ගලයන් සඳහා අද (13) උදෑසන දුම්රිය දෙකක් ගාල්ල දුම්රිය ස්ථානය හරහා ධාවනය කෙරිණි.

බෙලිඅත්තේ සිට පැමිණි සමුද්‍රදේවී දුම්රිය හා සාගරිකා දුම්රිය එලෙස ධාවනය වූ අතර දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තු‍ව පවසන්නේ මුහුදු බඩ මාර්ගයේ අළුත්ගම සිට කොළඹ දක්වා ද තවත් දුම්රියක් ධාවනය වූ බවයි.

ගාල්ල දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරයා කියා සිටියේ මෙම දුම්රිය දෙකේ ගමන් කිරීම සඳහා කලින් ඉල්ලුම් කර තිබූ අයට අමතරව එම අවස්ථාවේ දුම්රිය ස්ථානයට පැමිණි කිහිප දෙනෙකුට ද අවස්ථාව ලබා දුන් බවයි.

ඒ අනුව අද (13) උදෑසන ගාල්ල දුම්රිය ස්ථානයෙන් සාගරිකා දුම්රිය සඳහා මගීන් 28 දෙනකු සඳහා ආසන වෙන්කර තිබිණි.

ඔවුන් සියලු දෙනාම පැමිණ සිටි අතර අමතරව පැමිණ සිටි තවත් මගීන් 28 දෙනෙකුට ද දුම්රියේ ගමන් කිරීම සඳහා අවසර ලබා දෙන ලදී.

මගීන් දුම්රියට නැගුණු විට ඔවුන්ට වෙන් කළ ආසනවල දුරස්ථභාවය තබාගෙන අසුන් ගැනීම සඳහා යුධ හමුදාව විසින් සහයෝගය ලබා දෙනු ලැබීය. සෑම මැදිරියකම යුද හමුදා සෙබළු සේවයේ යොදවා සිටි අතර දුම්රියට ගොඩවන මගීන්ගේ ශරීර උෂණ්ත්වය පරීක්ෂා කිරීම ද සිදුකෙරිණි.