කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 824 ක් වන බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි.

මේ වනවිට කොරෝනා වයිරසය ආසාදිත රෝගීන් 19 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇත.

ඒ අනුව අද දිනයේදී වාර්තා වූ මුළු ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 27 කි.


කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 823 ක් වන බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි.

මේ වනවිට කොරෝනා වයිරසය ආසාදිත රෝගීන් 18 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇත.

ඒ අනුව අද දිනයේදී වාර්තා වූ මුළු ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 26 කි.

කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් මේ වන විට ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් සංඛ්‍යාව 583 ක් වේ. 

මේ වන විට පුද්ගලයින් 9 දෙනෙකු මියගොස් ඇති අතර 232 දෙනකු සුවය ලබා පිටව ගොස් ඇත.