ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඇතැම් දේශපාලකයන් "කොවිඩ්-19" වසංගතය සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය පතුරමින් සිටින බව චීන විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

නව කොරෝනා වයිරසයට එරෙහිව එක්ව කටයුතු කළ යුතු මොහොතක ඇමෙරිකානු දේශපාලකයන් වසංගතයට එරෙහිව චීනය ගත් ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් "අසත්‍ය" සහ "කුමන්ත්‍රණ න්‍යාය" පතුරුවමින් කටයුතු කරන බවද චීන විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය කියයි.

"කොරෝනා වයිරසය තවමත් පැතිරෙමින් තිබෙනව. එවැනි මොහොතක ඇමෙරිකාව තුළ දේශපාලන වයිරසයක් ද පැතිරෙමින් තිබෙනවා.

එය කනගාටුවට කරුණක්. ලැබෙන සෑම අවස්ථාවකදීම චීනය සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය තොරතුරු පතුරනවා" යැයි චීන විදේශ අමාත්‍ය වැන්ග් යී අද පැවැසීය.


අල්ජසීරා 

055