(ඉන්දික අරුණ කුමාර)

නාඋල ගොවිජනසේවා බල ප්‍රදේශයේ ගොවීන්ගේ එළවළු මිලදීගැනීම සදහා ඊයේ (11) ආරම්භ කල එළවළු මිලදීගැනිමේ කටයුතු අද (12) දින නියමයක් නොමැතිව නවතා දමා තිබේ.

කල්වේලා ඇතිව දැනුම් නොදිම නිසා බොහෝ ගොවින් උදෑසන කාලයේ දී අළුගොල්ල ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයට එලවළු රැගෙන විත් එවා යළි දඹුල්ල ප්‍රදේශයට රැගෙන ගිය බව ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය අවට පංදිචි පිරිස් කියා සිටියහ.

නාඋල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පමණක් අක්කර දහස් ගනනක විවිධ එළවළු වර්ග රැසක් වගා කර තිබේ.

ඒවා අතරින් තක්කාලි, වැටකොළු, මාළුමිරිස්, ගෝවා සහ කරවිල අධික වශයෙන් වගාකර ඇති අතර ඒවා සදහා නිසි මිලදී ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් නොමැති කමින් බොහෝ ගොවීන් සිය අස්වැන්න අතහැර දැමු අවස්ථා පවා පවතින බව ගොවි සංවිධාන රැසක් කියා සිටියහ.