කතානියා හි ජීවත්වන ශ්‍රී ලාංකික කතෝලික ජනතාව විසින් 15 වැනි වරටත් සංවිධානය කරනු ලැබූ කතානියා නගරයේ ආරක්ෂිකාව වන සාන්ත ආගතා මුණිතුමියට තුති පිදීමේ මංගල්‍යය ඉතා උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පසුගියද‌ා (30.09.2018) නිම විය. 


 කතානියා අධ්‍යාත්මික එඩේරාණන් වන ගරු මයිකල් කැන්ෂියුස් පියතුමාගේ සහ දේවස්ථාන ද‌ායක මණ්ඩලයේ සංවිධානයෙන් පවත්වනු ලැබූ මෙම උතුම් මංගල්‍යය සිදුකරනු ලැබුවේ රුවන්පුර රදගුරුතුමාණන් වන ගරු ක්ලීටස් චන්ද්‍රසිරි හිමිපාණන් අතිනි. 


 අප සිංහල දිව්‍ය පූජාව සිදුකරන දේවස්ථානයේ සිට කතානියා ප්‍රධාන පාලක දෙව් මැදුර වන සාන්ත ආගතා දේවස්ථානය කරා අාගතා පිළිරුව පෙරහරේ ගෙන ගිය අතර එයට කතානියා, කල්තජිරෝනෙ, මෙසිනා, සිරකුසා, පලෙර්මෝ, ආවිරෙයාලෙ, වැනි සිසිලියේ ප්‍රධාන නගරවලින් මෙන්ම සෙසු නගරවලින් ද ජනතාව සහභාගි වූහ. දේවස්ථාන තූර්යවාදන කණ්ඩායම සහ සද‌ාසරණ මාතා දහම් පාසලේ දූ දරුවන්ගේ සංස්කෘතික නර්ථනයෙන් ද පෙරහර අලංකාර විය. 


 පෙරහර දේවස්ථාන භූමියට ඇතුළු වෙනවාත් සමඟම දේවස්ථානයේ ඝාණ්ඨාර ගැසීම ආරම්භ කළ අතර පෙරහර දේවස්ථානයට ඇතුළුවන තෙක්ම එය නොනවත්වා නද දුනි. එය අප ලැබූ විශාල භාග්‍යයකි. මන්ද? විදේශිකයන් වෙනුවෙන් මෙම ගාම්භීර දෙව් මැදුරේ සීනු හැඬවෙනවා මා අසා නැත. මෙදින ශ්‍රී ලාංකික දූ දරුවන් 12 දෙනෙකුට අභිවෘද්ධි ආලේපය ලබා දීම ද රදගුරුතුමා අතින් සිදුවිය. 


 ඉතින් මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වූ සියලුම ජනතාවට සහ ආධාර කළ සියලුම දෙනාට මෙන්ම සහයෝගය දැක්වූ සියලුම දෙනාට ද කතානියා කතෝලික සංඝයේ ස්තූතිය මෙසේ පුද කරමු. 

 


කාන්ති රතුගම 
කතානියා. ඉතාලිය.