(දුනගහ බටේපොල විජයසිරි)

අලූතෙන් නිවෙසක් ඉදිකරමින් සිටිය දී මේසන්බාස්ලා දින කීපයකට වෙනත් වැඩකට යාමට සූදානම් වූහ.

ගෙහිමියා එයට අකමැති විය. ‘‘බාස් උන්නැහෙලා වැඬේ ටිකක් එකලාසයක් කරලාවත් ගියා නම් හොදනේ’’ පැවැසීය. ‘‘එකලාසයක් කරනවා කීවේ කොහොමද?’’ බාස් උන්නැහේ ඇසීය. ‘‘බාස් උන්නැහේ අඩු තරමින් පිටිපස්සේ හුළං කවුළුව හයි කරලවත් යන්නකෝ’’ ගෙහිමියා කීය. ‘‘හුළං කවුළුව... ඒ මොකක්ද?’’ බාස් උන්නැහේ විමසීය.’’

‘‘ඇයි අනේ අර නාන කාමරේට එහයින් හුළං කවුළුව’’ ඒක සවි කරමු. ‘‘හුළං කවුළුව’’ ප‍්‍රධාන මේසන් බාස් යළි විමසීමක් කළේය.

‘‘ඔව්... ඕයි පෑන්ලයිට් එක’’ ‘‘පෑන්ලයිට් එකද? හරි හරි හයි කරල දෙන්නම්. ඉංගිරිස් නැතුව අන්න එහෙම සිංහලෙන් කියන්නකෝ’’ ප‍්‍රධාන බාස් උන්නැහේ ගෙහිමියාට කීය.