සුනාමියක් පැමිණෙතැයි බියක් ඇතිවූ දා සිදුවූ අපූරු සිදුවීමකි. සුනාමි බිය පැවැති සවස් යාමයේ කොළඹින් හෝමාගම පෞද්ගලික බසයකට ගොඩවූ තරුණියන් දෙදෙනෙකි.  බසය මගීන්ගෙන් පිරී තිබුණු අතර ඔවුන් දෙදෙනාද බසයට නැග ගත්තේ ඉතාමත් අසීරුවෙනි. කොන්දොස්තර තැන එදා ටිකට් පත් නිකුත් නොකළ අතර මුදල් ලබාගත්තේ මගීන් බිමට බැසීමෙන් පසුවය. තරුණියෝ දෙදෙනාද තම ගමනාන්තයට පැමිණීමෙන් පසු බසයේ ඉදිරිපස දොරටුවෙන් බිමට බැසගත්හ. වහා පසුපස දොරටුවේ සිට දුවගෙන ආ කොන්දොස්තර, රුපියල් පන්සීයක් දෙන්නැයි තරුණියන් හට කීය. පුදුමයට පත් එක් තරුණියක් ”කොළඹ ඉඳන් මෙතන්ට එක්කෙනකුට රුපියල් විසි හතරයිනේ” යැයි පැවසුවාය.  එවිට කොන්දොස්තර ”මිස්ලව සුනාමියෙන් බේරගත්තට තමයි රුපියල් පන්සීයක් ඉල්ලූවේ” යැයි ඇඟට පතට නොදැනී පැවසීය. රුපියල් පනහක් තම මුදල් පසුම්බියෙන් ගත් තරුණිය එය බසය තුළට විසිකර ”ඔහොමත් ගසාකාලා මුහුද පැත්තෙන් නම් යන්න එපා. සුනාමියක් ඇවිත් අරගෙන යාවි” යැයි කියමින් මිතුරියද සමගින් පිටවූවාය.