ලෝක විනාශය ගැන අසා තමන් ණයට දුන් මුදල් එකතු කිරීමටත් අලූතෙන් ණයදීමත් නැවැත්වූ පුද්ගලයෙක් පිළිබඳව කොළඹට නුදුරු ප‍්‍රදේශයකින් පසුගියදා අසන්නට ලැබිණි. ඔහු හැට පැන්න පුද්ගලයෙකි. ඔහු කළ රැකියාවෙන් විශ‍්‍රාම ගැනීමේදී ලැබූ මුදල්වලින් එදිනෙදා රැකියා කරන අයට ණය මුදල් දී එයින් ලැබෙන පොලි මුදලින් ජීවත් විය. කාලයක සිට කරගෙන ආ ණයදීම හදිස්සියේම නවත්වා ණය දී ඇති පුද්ගලයන් වෙත ගොස් මෙම 20 වැනිදාට පෙර ණය මුදල් ගෙවන ලෙස පැවසීම නිසා ණය ලබාගත් අය දැඩි අපහසුතාවට පත් වී ඇත. මේ පිළිබඳව ඔහුගෙන් ණයකරුවන් ඇසූවිට පවසා ඇත්තේ තමාට ශල්‍යකර්මයක් කිරීමට ඇති බවත් ඒ සඳහා මුදල් අවශ්‍ය බවයි. ණයකරුවන් මේ පිළිබඳව කරුණු සොයා බලා ඇතත් ශල්‍යකර්මයක් කිරීමට තරම් ණය දෙන්නා රෝගීව නොසිටි බව පැහැදිලි විය. පසුව සොයා බැලීමේදී හෙළිවී ඇත්තේ ලෝක විනාශයක් ඇතැයි පළවූ ප‍්‍රවෘත්තියක් අසා ඇති බවත් යම් හෙයකින් ණයකරුවන්ට කරදරයක් සිදුවී තමා ජීවත්ව සිටියහොත් මුදල් අහිමි වේයැයි බියක් ඇති කරගෙන මෙසේ කර ඇති බවයි.