බූරු පොළකට පොලිසිය කඩාවදිද්දී දුවන්නට වූ සැකකරුවකු කන්දකින් පහළට පනින අවස්ථාවේදී අසල නිවසක බලූ කූඩුවක වහලයට වැටී එය කඩා වැටී ඒ තුළ සිරවී සිටියදී අත්අඩංගුවට පත්වීමේ සිද්ධියක් සබරගමු පළාතේ ගම්මානයකින් වාර්තා වේ.
ප‍්‍රදේශයේ නමගිය බූරුපොළකි. පොලිසියට පැමිණිලි පිට පැමිණිලි ලැබෙන්නේ මෙයින් ජනතාවට කරදර බැවිනි. පොලිසිය නිතර කඩාවැදුනත් පිරිස පලා යන්නේ ඊට කලින් තොරතුරු ලැබෙන නිසාය.
මේ තත්ත්වය  වළක්වන්නට ක‍්‍රියාත්මක වූ පොලිස් පිරිසක් හොර රහසේම කිසිවකුටත් නොදන්වා මේ බූරු පොළ වැටලූහ. පිරිසක් අත්අඩංගුවට පත් වෙද්දී තවත් පිරිසක් පලාගියේ  පොලිස් පිරිස ප‍්‍රමාණවත්  නොවූ බැවිනි. පලාගිය පිරිස අල්ලා ගැනීමට පොලිස් පිරිසෙන් කොටසක් ලූහුබඳිද්දී එක් තරුණයකු  පොලිසියෙන් බේරෙන්නට කන්දකින් පහළට පැන්නේය.
ඔහු පහළින්වූ බලූ කූඩුවක වහලයද කඩාගෙන වැටී සිරවිය. මේ අනපේ්ක්ෂිත සිද්ධියෙන් කලබලයට පත් බල්ලා කූඩුව කඩාගෙන එළියට පැන බුරන්නට වූයේය. නිවෙස අයිතිකරු ශබ්දය බලන්නට ඇවිත් බල්ලා අල්ලාගත්  අවස්ථවේ එහි කඩාවැදුණු පොලිස් පිරිස සැකකරු අල්ලා ප‍්‍රතිකාර ලබාදීමෙන් අනතුරුව උසාවියට ඉදිරිපත් කිරීමට පියවර ගත්හ.
නමගිය බූරු කප්පිතකු වූ ඔහුගෙන් බලූ කූඩුවෙත් බූරු පොළක් තිබුණාදයි අහද්දී දැන් මුවින් නොබැන ඉන්නේ පුරුද්ද අත්හරින්නට බැරි නිසාලූ.