කලවාන ප‍්‍රදේශයේ කනත්තක් අසලදී එකිනෙකාට බයවී දුව යමින් මහා ගාලගෝට්ටියක් ඉකුත්දා ඇතිවිය. 

සිද්ධිය මෙසේය.

වන්දනාවේ යාමට සිටි පිරිසක් අතර එක් පුද්ගලයකු බස්රථය ප‍්‍රමාදවීමත් නිසා නඬේගුරා එම පුද්ගලයා සොයාගොස් ඇත. ප‍්‍රමාද වූ පුද්ගලයාගේ නිවෙස පිහිටා ඇත්තේ කනත්තක් අසල ඇති පාරකය. නඬේ ගුරු සුදු ඇඳුමින් සැරසී යමින් සිටියේ කනත්ත පිළිබඳ සිතේ දෙඩියාවෙනි.

ඉක්මන් ගමනින් බසය දෙසට පැමිණ ඇත. කන්ත අසලදී දෙදෙනා ඇෙඟ් හැපී ඇත්තේ ඒ අවට ඇති කළුවර නිසාය. ”බුදු අම්මෝ කියමින්” දෙදෙනා දෙපැත්තට දිවයගිය අතර නඬේ ගුරා දිවගොස් බසයේ සිටි පිරිසට සිද්ධිය කියා හනිකට සිද්ධිය වූ ස්ථානයට දිවගොස් ඇත.

අනෙක් පුද්ගලයා ගෙදරට දිවගොස් අහල පහළ අය සමඟ එතනට පැමිණ ඇත. සිදුවීම් සියල්ලන්ටම තේරුම් ගියේ එවිටය. බසය පැයක් ප‍්‍රමාදවී වන්දනා ගමන ගිය අතර ආපසු එනතුරු දෙදෙනාටම සියල්ලම සිනාසුනහ.