මියගිය මාමාගේ තුන්මාසය දානය පිළියෙළ  කිරීමට කෙසෙල් කොළ කීපයක් කපා ගැනීමට උදේම එහා වත්තට ගිය බෑනා සවස් භාගයේ පොලිස් කූඩුවෙන් සොයාගැනීමට හැකිවීමේ අපුරු පුවතක් කන්ද උඩරටින් වාර්තාවේ.

 උදේම දානමාන කටයුතු සිදුවන අතර බිරිය ඔහුට කීවේ එහා වත්තට ගොස් කෙසෙල් කොළ කීපයක් කපාගෙන එන්නටය. පිහියක් රැගෙන එහි ගිය ඔහු එනතෙක් බලා සිටි බිරිය ප‍්‍රමාදය නිසා බැණ වදිමින් දරුවකුද එහි යැව්වේ පියා ගැන සොයා බැලීමටය. දරුවා කීවේ කිසි තැනක ඔහු නැති බවය.
 දානමාන කටයුතු නිමවූ අතර සවස් බාගයේ නිවෙසට ආ අසල්වැසියකු කීවේ ඔහු පොලීසියේ සිර මැදිරියේ සිටින බවකි.
 තොරතුරු සොයා ගිය ගෙදර අයට දැනගන්නට ලැබුණේ ඔහු කෙසෙල් කොළ කැපීමට ගිය ඉඩමේ පෙරදින රෑ කෙසෙල් කැන් කීපයක් හොරෙන් කපා ඇති නිසා රැක සිටි ඉඩම් හිමියා ඔහු අල්ලා පොලීසියට බාරදී ඇති බවකි.