අධිකරණය තුළට යාම සඳහා කඩිනමින් පැමිණි පුද්ගලයකු උසාවි දොරටුව ළඟදී පරීක්‍ෂාවට ලක් කෙරිණි.
ඔහු ළඟ ජංගම දුරකථනයක් තිබූ හෙයින් අධිකරණය තුළට දුරකථන රැගෙන ඒමට අවසර නැති බැවින් ඇතුළුවීමේ දොරටුව අසල සිටි පොලිස් නිලධාරියා ඔහුව දැනුම්වත් කළේ නීතිය ගැනද පවසමිනි.
එහෙත් එම පුද්ගලයා ඒ ගැන සැලකිල්ලක් නොදැක්වීය. ජංගම දුරකථනය ක‍්‍රියාවිරහිත කර අධිකරණය තුළට රැගෙන යාමට උත්සාහ දරමින් පොලිස් නිලධාරියාට නොයෙක් තර්ක ඉදිරිපත් කළේය.
පොලිස් නිලධාරීන්ගෙන් කිසිම සහයක් ලැබෙන පාටක් නැත. ඔහුට අධිකරණය තුළට යෑමේ අවශ්‍යතාව දැඩිව දැනේ.
කරන්න කිසිම දෙයක් නැත. පොලිස් නිලධාරීන්ගෙන් සහනයක් ලැබෙන පාටක් ද නැත. අධිකරණ භූමියට ඇතුළුවන දොරටුව අසලට එක්වරම පැමිණි මෙම පුද්ගලයා අත තිබූ ජංගම දුරකථනය පොලොවේ ගසා දැමුවේ කෝපයෙනි.
දුරකථනයේ කෑලී සීසීකඩ විසිර ඇත. පසුව ඔහු දුරකථන කෑලි අහුලා ගෙන අධිකරණය තුළට  කඩිනමින් දුව ගියේ තවත් ප‍්‍රමාද වුවහොත් අධිකරණයෙන්ද දඩුවම් ලැබෙතැයි පවසමිනි.
මේ ගල්කිස්ස අධිකරණය අසලදී වූ සිදුවීමකි.