රැකියාවට යෑම සඳහා බසයට ගොඩ වූ තරුණයෙකි. බසයේ ආසන සියල්ල පිරී තිබුණු බැවින් ඔහුට සිටගෙන යෑමට සිදුවිය.        ”ඇතා අයියේ” යැයි පිටුපසින් අමතන  හඬක් ඇසී ඔහු හැරී බැලූවිට දක්නට ලැබුණේ බසය තුළ සිටි දන්නා  හඳුනන යුවතියන් කිහිපදෙනෙකි. ”ඇතා අයියා වැඩට යනවාද?”එක් යුවතියක් විමසුවාය. ”ඔව් නංගී අද ටිකක් පරක්කු වුණා” ඇතා දොඩමළුවෙමින්  පැවසීය. මෙසේ කතා කරමින් ගමන් කරන විට එක් යුවතියක්, ආ මෙන්න අයියේ චුයින්ගම් එකක් කියමින්                   චුවින්ගමයක් ඔහු වෙත දිගු කළාය. ”තෑන්ක්ස් නංගී” කියු ”ඇතා” කොලය  ගලවා චුයිගමය හපන්නට විය. තරුණියන් ද ඔහු හා කතාවට වැටුණු අතර ඇතාගේ විහිළු කතාවලට ඔවුහු බොහෝසේ සිනාසෙන්නට වූහ. චුයින්ගමයේ රස ඉවර වූ විට එය ඔහු ජනේලයෙන් පිටතට විසි කළේය. අභ්‍යාගයකි ඔහුගේ මුවේ ඉදිරිපස තිබු බොරු දතද චුයින්ගමයේ ඇලී පිටතට විසිවිය.  කරකියා ගත නොහැකි වූ  ”ඇතා” තම අතින් මුව වසාගෙන සිටියේය. එක් යුවතියක් ”අයියා තවම පරණ තැනමද වැඩ කරන්නේ.” යැයි විමසූ විට  කට වසාගත් ඔහු හිස වනමින්    ”ඔව්”  යනුවෙන් සංඥා කළේය. යුවතියන්  අසනු ලබන ප‍්‍රශ්නවලට නිහඬව සිටීම ගැන මවිතයට  පත්වූ යුවතියක් ”මොකද අයියේ කතා කරන්නේ නැතිව ඔළුව වනන්නේ” යැයි පුදුමයෙන් විමසුවාය. කට වසාගෙන ඊළඟ බස් නැවතුමේ බසින බව අතින් යුවතියන්ට  සංඥා කළ ”ඇතා” බසයේ ඉදිරියට ගොස් බස් නැවතුමෙන් බැස පයින්ම ගමන් කළේ ”දත් සාප්පුවක්” සොයමින්ය. දත අස්ථානගත වූයේ කොම්පඤ්ඤවීදිය අසලදීය.