ගවයකු සොරකම් කරගෙන ගිය පුද්ගලයකු එම ‘ගවයා විසින්ම පොලිසියට අල්ලාදීමට’ ක‍්‍රියාකිරීමේ අපූරු පුවතක් පසුගියදා අසන්නට ලැබුණේ රසවත් පිළතුරක අත්තක් පිළිබඳව කියැවෙන ප‍්‍රදේශයකිනි. 

මේ ගවයා හිමිකරුවාට කීකරු වුවත් අන් අයට පන්න පන්නා පහරදෙන ගණයේ එළ ගවයෙකි. පසුගියදා ගවයා බැඳි ලණුවත් සමගම ඌ අතුරුදන්ව තිබුණි. වටපිටාවේ හැම තැනම සෙව්වත් ගවයා හමුවී නැත. මේ අතරතුර අසල්වැසි ඥාති නිවෙසක හෙදියක කීවේ පෙර දින එළ ගවයකු පහරදීම නිසා තුවාල ලද අයකු තමා සේවය කරන රෝහලට ගෙනා බවකි.

ඔත්තුව ඔස්සේ ගිය ගව හිමියාට මේ තම ගවයා සොරකම් කළ පුද්ගලයා බව දැනගත හැකිවිය. ඔහුගේ නිවෙස සොයා රහසේම ගියවිට ගවයාට ද හොඳටම පහර දී මස් කඩයට දැක්කීමට සූදානම්ව තිබූ බව දැනගත් ගව හිමියා දැන් නීතියේ පිළිසරණ සොයමින් සිටිනවාලූ.