කොළඹ ප‍්‍රදේශයේ සිට උතුරු ප‍්‍රදේශයට විනෝද ගමනක් ගිය පිරිස ලැගුම් හලේ දමා ගමන ගිය බස්රිය ආපසු පැමිණ තිබීම නිසා පිරිසට වෙනත් බසයකින් ගමට ඒමට සිදුවීමේ සිද්ධියක් ප‍්‍රදේශයෙන් අසන්නට ලැබිණි. ගමේ පිරිසක් සංචාරයක් සඳහා බසයකින් උතුරු ප‍්‍රදේශයට ගොස් ඇත. උතුරු ප‍්‍රදේශයේ ප‍්‍රසිද්ධ තැනක ඔවුන් රාත‍්‍රිය ගත කර තිබේ. මේ අතරේ බසයේ රියැදුරු හා පිරිස අතර ගැටුමක් හටගෙන ඇත. ගැටුම අවසන පිරිස නින්දට ගිය අතරේ රියැදුරා ගෝලයාද සමග පිරිසට නොදන්වා බසය නැවත කොළඹට රැගෙනවිත් ඇත. මේ බව නොදත් පිරිස උදේ බස්රිය දකින්නට නොමැති නිසා ඒ ගැන සොයා බලා තිබේ. තමන් පැමිණි බස්රිය පිරිස අතරමං කර ආපසු ගොස් ඇති බව දැනගත් පසු වෙනත් බස්රියක් ගමනට එකග කරවාගෙන ආපසු ගමට පැමිණ ඇත්තේ මතක හිටින අත්දැකීමක් ලබමින් බවද කියති.