( උපේන්ද්‍ර   ප්‍රියංකර සහ ළහිරු හර්ෂණ  ) 

කුලියාපිටිය නගරය  ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද ( 22)  සංචරණ සීමා  පැනවූ බව  මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක කාර්යාලය කියයි.

කුලියාපිටිය නගරය, තුන් මෝදර ,බටහිර දණ්ඩගමුව, කණදුල්ල , පහළ වීරඹුව  යන ප්‍රදේශයන්ට මෙලෙස සංචරණ සීමා පනවා තිබේ .

කොරෝනා ආසාදිත රෝගීන් වැඩි පිරිසක් හමුවීමත් සමඟ මෙම පියවර ගත් බව ද  මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක කාර්යාලය සඳහන් කරයි .