විජය පුවත් පත් සමාගමේ ලංකාදීප පුවත් පත සමගින් නවතම වයිබර් සහායකයා (Viber News Bot) එළිදැක්වීමට ලැබීම සම්බන්ධයෙන් රකුටෙන් වයිබර් සමාගම සමත් සතුටට පත්ව සිටී. සිංහල පුවත්පතක් සමගින් වයිබර් සහායකයකු සම්බන්ධවන පළමු අවස්ථාව මෙයයි.

මේ සමගින් ප්‍රධාන පුවත්, විශ්වාසනීය ප්‍රවෘත්ති, දවසේ ප්‍රධාන පුවත්, ක්‍රීඩා, කාලින හා දේශපාලන, විදේශ පුවත් වින්දනාත්මක මෙන්ම ව්‍යාපාරික පුවත්ද එසැණින් ලබාගැනීමේ අවස්ථාව වයිබර් පරිශීලකයන්ට නොමිලේම ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියම දිනපතා ජාතික පුවත්පත වන ලංකාදීප වෙතින් ප්‍රථම වරට හඳුන්වාදෙන (Viber News Bot) මේ වන විටත් Viber අවකාශයේ ඇති අතර ඔබගේ පහසුව සහ සැණෙකින් ප්‍රවෘත්ති දැනගැනීම සඳහා දැන්ම වයිබර් බාගත කරගන්න.

https://chats.viber.com/lankadeepa

එසේම හඳුන්වාදෙන නවතම ලංකාදීප viber sticker pack එකත් මේ සමගම බාගත කරගන්න දැන් ඔබට පුළුවන්.

https://stickers.viber.com/pages/landakeepa_lk

අන්තර්ජාලයට එක්වූ පළමු සිංහල පුවත් පත වන ලංකාදීප පුවත්පත‍ ප්‍රවෘත්ති සඳහා යෙදුමක් හෙවත් ඇප් එකක් නිර්මාණය කළ පළමු සිංහල පුවත් පතද වෙයි.