(දයාසීලි ලියනගේ)  

ශ්‍රී ලංකා රජය හා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අතර 2016 දී ඇති කර ගන්නා ලද ණය ගිවිසුමට අනුව මේ වසර මුල් කාර්තුවේදී ලබාදිය යුතු අවසාන ණය කොටස ලබා නොදුන්නොත් අය-වැය සැකසීම බරපතළ ගැටලුවක් වනු ඇතැයි වාර්තාවේ.  

වාරික හයකින් ඇමෙරිකානු ​​ඩොලර් බිලියන 1.5ක ණය මුදලක් ලබා ගැනීමට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග ශ්‍රී ලංකාව ගිවිසුමකට එළඹී සිටින අතර එම ගිවිසුම ලබන අප්‍රේල් මාසයෙන් අවසන් වන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා කියයි.  


මෙම අවසාන වාරිකය ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මෙතෙක් දැනුම් දීමක් කර නැතැයි ද බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේය.  මෙම ණය මුදල නොලැබුණහොත් පොහොර සහනාධාරය, වැටුප් වැඩි කිරීම, සමෘද්ධි ආධාර වැඩි කිරීම ආදී වශයෙන් සහන දෙන බවට රජය කරන ප්‍රකාශ මුළුමනින්ම අසත්‍යයක් වනු ඇතැයි ද ඔහු කීය.  


අවසාන වාරිකය වශයෙන් ඇ​ෙමරිකානු ඩොලර් මිලියන 169ක් ලැබීමට නියමිතව ඇත.