මෘතදේහ ආද‌ාහන තීන්දුව තවමත් එලෙසමයි


විද්වත් කමිටුව තවමත් නිර්දේශ ඉදිරිපත්   කර නෑ  

නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

(උපුල් වික්‍රමසිංහ)  

කොවිඩ් 19 ආසාදිත මෘතදේහ නිෂ්කාශනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පත්කළ විද්වත් කමිටුව කොවිඩ් ආසාදිත මෘතදේහ භූමද‌ානය කළ හැකි බවට සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට මෙතෙක් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර නැති බැවින් කොවිඩ් ආසාදිත මළසිරුරු ආද‌ාහනය කිරීමට ගත් තීරණය තවමත් 


ක්‍රියාත්මක වෙන බව නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා ඉරිද‌ා ලංකාදීපයට පැවසීය.   

එම විද්වත් කමිටුව නිතර රැස්වී කොවිඩ් 19 ආසාදිත මෘත දේහවල අවසන් කටයුතු කළ යුතු ආකාරය සම්බන්ධයෙන් යාවත්කාලීන වෙන තොරතුරු සොයා බලන බව පැවසූ නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා මෘත දේහ භූමද‌ානය කළ හැකි බවට එම කමිටුව නිර්දේශ ඉදිරිපත් කළහොත් පමණක් ඊට අද‌ාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා කටයුතු කරනු ඇති බව ද සඳහන් කළේය.   


මහාචාර්ය ජෙනිෆර් පෙරේරා මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් කමිටුව පත්කළේ කොවිඩ් ආසාදිත මෘත දේහවල අවසන් කටයුතු සිදුකිරීමේදී ක්ෂුද්‍ර ජීවි අංශයෙන් ගත යුතු නිර්දේශ ලබා ගැනීමේ අරමුණින් බව පැවසූ හේරත් මහතා, කොවිඩ් ආසාදිත මෘත දේහවල අවසන් කටයුතු සිදුකරන ආකාරය ගැන දැනට ක්‍රියාත්මක ආද‌ාහන නීතිය වෙනස් කරන්නේ නම් එහිදී සලකා බැලෙන්නේ කොවිඩි ආසාදිත මළසිරුරු නිෂ්කාශනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පත්කළ විද්වත් කමිටුවේ නිර්දේශ පමණක් යැයි ද ප්‍රකාශ කළේය.