රසවිත

බුරුම මල්ලව පොර ශූරයා උස්සා ඉවත විසි කළ විල්ලෝරන් මුදියන්සේ

“මල්ලව පොර” යනු රජ දවසේ සිට පැවත එන ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාවකි. එදවස “මල්ලව යුද්ධ” යන නමින් ද එය හැඳින්විණි. රජවරුන්, ඇමත

රිච්මන්ඩ් නම් මනරම්

රිච්මන්ඩ් නම් වචනය ළගන්නාසුලුය, සුමිහිරිය, මනෝහරය. ගාල්ලේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සිසු දරුවන් ‘රිච්මන්ඩ්වරුන්’ ලෙ

බුදුන් වහන්සේ ප්‍රථම ධර්ම දේශනය පැවැත්වූ බරණැස ඉසිපතනාරාමය

නේක වර්ණ පුෂ්පයෝ විකසිත වූවෝය. කුරුලු කූජනය නන් දෙසින් ඇසුණේය. තුරුසිදුරු අතරින් ළා හිරු රැස් පතිත වූවේය. තණ මත වැ

සුරංගනාවියන් සිරිපා පුදට මල් නෙළුෑ රාජකීය මල්වත්ත, කුරුවිට ‘මල්වත්තඕවිට’ද ?

සිරිපා මළුවට පහළින් හැරමිටිපාණට සහ එරත්න පාරේ ඉඳිකටුපාණට වම්පසින් ආරම්භ වන කුඩා උල්පත් කිහිපයේ එකතුව පහළ දී සීත