(සනත් ගමගේ   සහ  චන්ද්‍රෙස්න ගමගේ)
හම්බන්තොට මහ රෝහල තුළ  වෛද්‍යවරුන් ස්ථානගත කිරීමේ දි සිදු වී ඇතැයි කියන අක්‍රමිකතාවයට රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයාට  විරෝධය පලකිරීම හා  නව මහ රෝහලේ හෙද ‍හෙදියන් සඳහා තනා ඇති නේවාසිකාගාරය ගණකාධිකාරී වරයා ඇතුළු පරිපාලන නිළධාරීන්ට ලබා දී මට ගෙන ඇති තීරණයට විරෝධය පලකරමින් හෙද හෙදියෝ සහ වෛද්‍යවරු (15)  හම්බන්තොට මහ රෝහ‍ලේදී  විරෝධතාවයක නියැලුණහ. 
 

හම්බන්තොට මහ රෝහලේ සේවය කරන වෛද්‍යවරුන් නියමිත ක්‍රියා පටිපාටියෙන් තොරව රෝහල තුළ  විවිධ ස්ථානයන්ට  මාරු කිරිමට රෝහල් අධ්‍යක්ෂ වරයා විසින් ගෙන ඇති තීරණයට විරෝධය පලකරමින් හම්බන්තොට මහ රෝහලේ රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමයේ සමාජිකත්වය දරණ  වෛද්‍යවරු මෙලෙස විරෝධතාවයෙහි නියැලුණහ.

මහ රෝහල ඉදිරිපිටට රැස්වූ වෛද්‍යවරු රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයාට හා රෝහල් පරිපාලනය දැඩිලෙස විචේචනයට ලක් කරමින් සටන් පාඨ කියමින් හම්බන්තොට නගරය දක්වා විරෝධතා පා ගමනක නියැලුණහ.