(මහේෂ් කීර්තිරත්න)
 
රත්තොටපුංචි සෙළුවාකන්ද ප්‍රදේශයට බලපෑ අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් පවුල් 17කට අයත් පුද්ගලයන් 49 දෙනෙකු පීඩාවට පත්ව ඇතැයි රත්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් දිනිප්‍රිය හේරත් මහතා පැවසීය.
 
පවතින කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් බලපෑ හැකියයි අනුමාන කරන  නිවාස සහ ජීවිත හානි වැලැක්වීමට පිටකන්ද දමිළ විද්‍යාලයේ ආපදා සහන මධ්‍යස්ථානයේ රැඳවීමට පියවර ගෙන ඇත.
 
මෙම තත්ත්වය හේතුවෙන් කිසිදු නිවසකට හෝ පුද්ගලයකුට හානි සිදුවී නොමැත.
 
පුංචි සෙළුවාකන්දරදවා සිටින ජනතාව සඳහා සහන සැලසීමට රත්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මේ වනවිටත් පියවර ගෙන තිබේ. ආහාර සහ පොදු පහසුකම් රත්තොට  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මඟින් සපයන බව රත්තොට ආපදා සහන සේවා නිලධාරී සඳරුවන් රාජසිංහ මහතා පවසයි. වයස අවුරුදු 5 ට අඩු ළමුන් 6 දෙනෙකු ද ආපදා සහන කඳවුරේ රඳවා තිබේ.