(එච්. චන්දන)
 
බලපත්‍ර නොමැතිව කපා ප්‍රවාහනය කළ ලක්ෂ 5ක ආසන්න වටිනාකමකින් යුතු තේක්ක දැව තොගයක් සමග සැකකරුවන් දෙදෙනකු අත්අඩංගුවට ගත් බව පුත්තලම මූලස්ථාන පොලීසිය කියයි.
 
පුත්තලම පොලීසයේ නිලධාරින්ට ලැබුණු තොරතුරකට අනුව අද 09 අලුයම අට්ටවිල්ළුව හා මැල්ලන්කුළම ප්‍රදේශයේදී කළ මෙම වැටලීමේදී ලොරි රථ දෙකක පටවා ප්‍රවාහනය කරමින් තිබියදී මෙම වැටලීම සිදු කර තිබේ.
 
එක් ලොරි රථයක තුළ විවිධ පරිමාණයෙන් යුත්ත තේකක දැව කඳන් 107 ක් හා කොහොඹ කඳන් 07 ක්ද, අනෙක්  ලොරි රථයේ අඩි 07ක් දිග කැපු විශාල කඳන් 9ක්ද තිබී පොලීසියට සොයා ගැනීමට හැකි වී තිබේ.  මෙම දැව තොගය කිසිදු බලපත්‍රයක් නොමැතිව කපා බලපත්‍ර නොමැතිව ප්‍රවාහනය කර තිබූ බව මූලික පොලිස් පරීක්ෂණවලදී අනාවරණය වී තිබේ.
 
සැකකරුවන් හා ලොරි රථ දෙක පුත්තලම අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.