(ජයන්ත සමරකෝන්)

සිය නිළ ඇඳුමේ මේස් කුට්ටම තුළ සඟවාගෙන මත්කුඩු පැකට් දෙකක් කළුතර බන්ධනාගාරය තුළට රැගෙන යමින් සිටි බන්ධනාගාර  නියාමකවරයෙක් එහි නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් විසින් අද අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත.

මොහු මත්කුඩු පානයට තදින්ම ඇබ්බැහිවූවෙක් බවටද සැකකරේ.

සැකකාර නිලධාරියාගේ වැඩ තහනම් කිරීමේ නිර්දේශය ඇතුළත් වාර්තාවක් බන්ධනාගාර මූලස්ථානය වෙත යැවූ බව එහි ප්‍රකාශකයෙකු පැවැසීය.

මෙම මත්කුඩු පැකට් දෙක රැගෙන ගොස් ඇත්තේ කුමක් සඳහාද යන්න පිළිබඳව බන්ධනාගාරය මගින් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත.