(මොහොමඩ්  ආසික්)

මධ්‍යම පළාතට අයත් මහනුවර මාතලේ සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවලින් අද (09)  පෙරවරුව  දක්වා වූ ගෙවී ගිය පැය 24 ක කාලය තුල නව ආසාදිතයින්  161  ක් වාර්තා වීමත් සමඟ මධ්‍යම පළාත තුලින් මේ දක්වා  කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදිත රෝගීන්  2479  දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති බව මධ්‍යම පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කරයි.

අද 09 පෙරවරුව දක්වා මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින්  1637ක් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 625ක් සහ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින්  217ක් වශයෙන් මෙම ආසාදිතයින් වාර්තා වී ඇති බවත් පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කරයි.

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් වැඩිම ආසාදිතයින් ගණන  අද වනවිට මහනුවර මහ නගර සභා බල ප්‍රදේශයෙන්  වාර්තා වී ඇති අතර එම ප්‍රමාණය 346ක් වෙයි.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් වැඩිම  ආසාදිතයින්  ප්‍රමාණය වාර්තා වී ඇත්තේ  අඹගමුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරි කොට්ඨාසයෙන් වන අතර එම ප්‍රමාණ 264  ක් වෙයි. මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් වැඩිම පිරිසක් වාර්තා වී ඇත්තේ   උකුවෙල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයෙන් වන අතර එය 56 ක් වෙයි.

අද (09) පෙරවරුව දක්වා වූ ගෙවුණු පැය 24 ක කාලය තුල මධ්‍යම පළාතෙන් නව ආසාදිතයින්  161  දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇති බවත් එයින් 140 දෙනෙකු මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ද, ආසාදිතයින් 06 දෙනෙකු   නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන්ද, 15 දෙනෙකු මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයෙන්ද හඳුනාගෙන ඇති බවත් පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව තව දුරටත් කියයි.

මේ අතර මධ්‍යම පළාතේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් කෝවිඩ් මරණ 14 ක්  සහ  මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් කොවිඩ් මරණ 02ක්ද ඇතුළුව මධ්‍යම පළාතෙන් කෝවිඩ් මරණ 16ක් වාර්තා වී ඇති බවද සෙඛ්‍ය අංශ කියයි.

මේ අතර මධ්‍යම පළාත තුල ස්ථාපිත කර ඇති ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානවල කොව්ඩ 19 වයිරසය ආසාදිතයින් 871 දෙනෙකු ප්‍රතිකාර ගනිමින් සිටින බවද මධ්‍යම පළාත්  සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව කියයි