(අනීෂා මානගේ)

තංගල්ල ඩිපෝවේ බස් රථ ගරාජයක අද (16) පස්වරුවේ හදිසියේ ගින්නකින් හටගෙන ඇතැයි තංගල්ල මූලස්ථාන පොලිසිය කියයි.

තංගල්ල ඩිපෝවේ බස් රථ අලුත්වැඩියා කරන ගරාජයක පස්වරු 5.45 ට පමණ ගින්න හටගෙන තිබිණි.

බස් රථයක් අලුත්වැඩියා කරමින් සිටියදී හදිසියේ ගෑස් ටැංකියක නළයක් පුපුරා යාම නිසා ගින්න හටගෙන ඇතැයි පොලිසිය කියයි.

කිසිවෙකුටත් ගින්නෙන් හානි සිදුවී නොතිබිණි.

බස් රථ දෙකක් අතර ගින්න හටගෙන තිබූ අතර ඩිපෝවේ ගාල් කර තිබූ බස් රථවලට හෝ ගරාජයේ තිබූ බස්රථවලට ගින්නෙන් හානි සිදුව නොතිබිණි.

තංගල්ල නගරසභාවේ ගිනි නිවීම් ඒකකයේ නිලධාරීහු, තංගල්ල මූලස්ථාන පොලිස් ස්ථානයේ නිලධාරීන් සහ ඩිපෝ සේවකයින් සමඟ එකතු වී ගින්න නිවා දැමීමට කටයුතු කළහ.