ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි  ජපාන  විදේශ කටයුතු අමාත්‍යා   මොටෙගි  ටොෂිමිට්සු  මහතා  සහ  විදේශ  සබඳතා අමාත්‍ය  දිනේෂ් ගුණවර්ධන  මහතා  අතර  හමුවක්  අද  (13)  කොළඹ  පිහිටි  විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ දී  සිදුවිය.

(ඡායාරූප  -  චතුර එස්. කොඩිකාර)