(ජේ.කේ.එල්.චාමින්ද)

ගාල්ල කලාපයේ ගුරු තුලනය ඇතිකිරීමේ  ක්‍රියාවලියේ දී  අධ්‍යාපන බලධාරීන් ලබාදී ඇති තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් අදාළ අංශ වෙත උපදෙස් ලබාදී තිබේ.
 
අභියාචනා මණ්ඩලයේදී ගාල්ල කලාපයේ ගුරුවරුන් 86දෙනෙකු මාරුකළ ආකාරය නිවැරදි නොවන බව අනාවරණයවීමෙන් පසු දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් මෙම පියවර ගෙන තිබේ.
 
කලාප අධ්‍යාපන බලධාරීන් සහ විදුහල්පතිවරුන්  වැරදි තොරතුරු ඉදිරිපත් කර  මේ ගුරු මාරු ක්‍රියාවලිය හා ගුරුතුලනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ අර්බුදකාරී  තත්වයක් මතුකිරීමට සැලසුම් සහගතව කටයුතු කර  ඇති බවත්  මේ නිසා ස්ථාන මාරු ලබාදුන් ගුරුවරුන්ට දැඩි අසාධාරණයක් සිදුව ඇති බවද දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර රජිත් කීර්ති තෙන්නකේන් මහතා පැවසීය.
 
“මාරු කළ යුතු ගුරුවරුන්ගේ නාම ලේඛනය පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්ථමේන්තුවට සහ පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයට එවලා තියෙනවා. කලාප කාර්යාලය මගින් තමයි මේ මාරුවීම් කරලා තියෙන්නේ. මේ කටයුතු  අතපසු කරන්නට නිලධාරීන්ගේ ක්‍රියාකලාපය හේතු වෙලා තියෙනවා. මේ පිළිබඳව අපි වෙනම විමර්ශනයක් කරනවා”   යැයිද ආණ්ඩුකාරවරයා සඳහන් කළේය.