(අනීෂා මානගේ)

හම්බෙගමුව අලුත්වැව ප්‍රදේශයේ ගස්ලබු වගාවක් තුළ කංසා වගාකළ අයකු අද (03) අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ සූරියවැව කඳවුරේ නිලධාරිහු කියති.

ගස්ලබු වගා කර තිබූ පර්චස් 25 ක භූමි පෙදෙසක මෙම කංසා වගා කර ඇති අතර උසින් අඩි හයහමාරක් පමණ වන කංසා පැළ 1050 ක් ගලවා විනාශ කිරීමට නිලධාරිහු පියවර ගෙන තිබිණි.