(ප්‍රසාද් රුක්මල්)

ගිරාන්දුරුකෝට්ටේ ගල්පෝරුයාය ප්‍රදේශයේ නිවසක සඟවා තිබූ ගල්කටස් වර්ගයේ ගිනි අවියක් , බෝර 12 වර්ගයේ පතුරොම් එකක් සහ අඟල් 17 ක් දිග කඩුවක් සමඟ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගත්බව ගිරාන්දුරුකෝට්ටේ පොලිසිය පැවසීය.

අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයා 52 හැවිරිදි අයෙකු බව පොලිසිය කීය.