(අතුල බණ්ඩාර නෙළුම්පත්ගම)

කලාවැවේ වාන්දොරටු දෙක අඩි දහය බැගින් අද (05) සම්පූර්ණයෙන්ම විවෘත කළ බව කලාවැව වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු එම්.එච්.එම්.ආර් බණ්ඩාර මහතා පැවසීය.

ඒ අනුව කලාවැවෙන් කලා ඔයට තත්ත්පරයට ගණ අඩි දසදහසක ජල ධාරිතාවයක් මුදා හරිනු ලබයි.

ඉහළ ජල පෝෂක ප්‍රදේශවල සිට කලාවැවට තත්ත්පරයට ගණ අඩි දොළොස් දහසක පමණ ජල ධාරිතාවයක් ලැබෙමින් පවතින බව වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරයා වැඩිදුරටත් පැවසුවේය.

මේ හේතුවෙන් ගල්නෑව සිට හදුන්ගම හරහා කැකිරාව දෙසට ගමන් ගන්නා මාර්ගය කලාඔය අසලින් සම්පූර්ණයෙන්ම ජලයෙන් යටව තිබේ.

මේ නිසා  එම මාර්ගයේ ගමනා ගමනය ඇනහිට ඇත.කලාඔයේ ජලය තව තවත් වැඩි වීමට ඉඩ ඇති බැවින් කලාඔය දෙපස ජනතාවට විමසිල්ලෙන් සිටින්නැයි වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.