(පාලිත ආරියවංශ)

කො⁣රෝනා වයිරසය ආසාදනය වි ඇතැයි සැක කරන ඌව පළාතේ පුද්ගලයින් 320ක් සිය නිවාස වලම නිරෝධායනයට ලක් කර තිබේ.


මෙලෙස නිරෝධායනයට ලක් කර ඇත්තේ බදුල්ල,බණ්ඩාරවෙල සහ මොනරාගල පුද්ගලයින් වේ.