(විජේරත්න රත්නායක)

අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත ඉඩම් පනත පිළිබඳව ඌව පළාත් සභාවේ අදහස් විමසීම පිණිස එය ඌව පළාත් සභාව වෙත යොමු නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් ඌව පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය චාමර සම්පත් දසනායක මහතා අද  (11) සිය විරෝධතාවය පළ කළේය.

අද පැවැති ඌව පළාත් සභා මාසික රැස්වීමේදී මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා, 13 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අනුව පාර්ලිමේන්තුවට යම් පනතක් ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර එය පළාත් සභාවලට යොමුකර ඒ සඳහා පළාත් සභාවල අනුමැතිය ලබාගත යුතුයැයිද ඉඩම් බලතල ඇත්තේ පළාත් සභාවලට බැවින් මේ වන විට ලංකාවේ මහජන නියෝජිතයින්ගෙන් සමන්විත එකම පළාත් සභාව වන ඌව පළාත් සභාවේ එකඟතාවය යෝජිත ඉඩම් පනත සඳහා ලබාගත යුතුව ඇතැයිද පෙන්වා දුන්නේය.

මීට පෙරද එසේ වූ අතර පළාත් සභාවලින් විමසීම අත්‍යවශ්‍ය නොවන සමෘද්ධියට අදාළ පනත් වැනි සෑම පනතක්ම පළාත් සභාවල අනුමැතියට යොමුකළ නමුත් මෙවන් වැදගත් පනතක් පළාත් සභාවල යෝජනා සම්මත කිරීමකින් තොරව ක්‍රියාත්මක කිරීමට යාම ඉදිරියේදී ගැටළුවක් විය හැකි බව ද ඌව පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා පැවැසීය.

යම් පුද්ගලයෙකු හෝ මීට එරෙහිව අධිකරණයට යාමේ හැකියාවක් වුව පවතින බවද එබැවින් යෝජිත ඉඩම් පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර මේ වන විට බලයේ පවතින එකම පළාත් සභාව ලෙස ඌව පළාත් සභාවේ සම්මත විය යුතු බවද ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා පැවසීය.