( බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ)
මොරටුවේ විදුහලකට සිසුවකු ඇතුළත් කර දෙන බව පවසා  රුපියල් 8,000 ක අල්ලසක් ගත්  පාසල් මුරකුරුවෙකු අද (20) අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.
 
අට  වැනි ශ්‍රේණියට  සිසුවකු ඇතුළු කර දීමට  මුරකරු රුපියල් 10,000 ක  අල්ලසක් ඉල්ලා ඉන් 8,000 ලබා ගනිද්දී මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන  ඇත.
 
සැකකරු කොළඹ  ප්‍රධාන මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.