(ක.ග කරුණාරත්න)

අරලගංවිල පොලිස් වසමට අයත් දිඹුලාගල, සොරිවිල ගම්මානයට නුදුරු වෙල්යායක තිබී පිරිමි පුද්ගල මල සිරුරක් අද  උදෑසන  7.00 ට හමුවී ඇතැයි අරලගංවිල පොලීසිය පවසයි.

මෙසේ මියගොස් ඇත්තේ දිඹුලාගල, සොරිවිල අංක 185 පදිංචි 70 හැවිරිදි සින්නතම්බි මයිල්වාගනම්  යන අය බවට 
පසුව හඳුනාගෙන ඇත.

ඔහු ගොවිතැන් කටයුතු සහ ගව පට්ටිපාලනය ජීවිකාව ලෙස කරමින් ජීවත් වූ දරුවන් නව දෙනෙකුගේ පියෙකු වන අතර ඉකුත් 19 වෙනි දින සිට ආගිය අතක් නොමැතිව සිටි බව පවුලේ සාමාජිකයෝ පොලිසියට ප්‍රකාශ ඇත.


අරලගංවිල පොලිසිය මේ පිළිබඳව වැඩිදුර පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට නියමිතය.