(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ)
 
ආණමඩුව නගරයේ හා නව සතිපොළෙන් ජනතාවට නරක් වූ හා අපිරිසිදු ආහාර අලෙවි කළ වෙළඳුන් 8දෙනෙකුට විරුද්ධව නඩු පැවරීමට  කටයුතු කළ බව ආණමඩුව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු පවසති. 
 
උත්සව සමයේ ආණමඩුව නගරයට ආහාර පාන හා එළවළ ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමට පැමිණෙන ජනතාව රවටා අපිරිසිදු හා නරක් වූ ආහාර අලෙවිකිරීමේ නිරතව සිටි වෙළඳුන් 8 දෙනෙකුට එසේ නඩු පැවරීමට කටයුතු කර තිබූ අතර තවත් වෙළඳුන් 30 කට ආසන්න පිරිසකට දැඩි අවවාද කර තිබුණි. 
 
වැටලීම සඳහා නිල් ජයසිංහ, කසුන් කොණාර හා සරත් කුමාර යන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු එක්ව සිටියහ.