(පාලිත ආරියවංශ)


මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු  බදුල්ල නගරයේ ව්‍යාපාරික ස්ථාන 54 ක ආහාර ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂා කළ අතර  මහජන සෞඛ්‍යයට අහිතකර ලෙස  ආහාර ද්‍රව්‍ය විකිණීමට තබා තිබූ  වෙළදසැල් 13 කට විරුද්ධව නඩු පැවරීමට පියවර ගෙන තිබේ.
 
භාවිතයට ගත නොහැකි  ධාන්‍ය වර්ග, නරක් වූ අල, ළූණු,  කරවල හා හාල් මැස්සන් යනාදිය අලෙවියට තැබීම මෙන්ම , කල් ඉකුත් වූ හා ලේබල් නොමැති ඇසුරුම් සහිත ආහාර අලෙවියට තබාතිබීම යන කරුණු යටතේ මෙම  ආහාර ද්‍රව්‍ය අත්අඩංගුවට ගෙන විනාශ කිරීමට කටයුතු කළ බවද බදුල්ල මහනගර සභාවේ සෞඛ්‍ය අංශය  පවසයි.
 
කෙසේ නමුත් සෞඛ්‍යට හිතකර ලෙස පවත්වාගෙන යන ඇතැම් හෝටල් හා ව්‍යාපාරික ස්ථාන රැසක්  නිරීක්ෂණය වූ බවද ඔවුන් ඇගැයීමට ලක් කළ බවද නිලධාරීහු පවසති.
 
බදුල්ල මහනගර සභාවේ සෞඛ්‍ය අංශයේ මෙහෙයවීමෙන් කළ මෙම සෝදිසියට  මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු 12 දෙනෙක් සහභාගී වූහ.
 
ඉදරි දිනවලදීත්  මෙම සෝදිසි කිරීම් සිදුකරන බව බදුල්ල මහනගර සභාව පවසයි.