(සමන් පාලිත නානායක්කාර )
 
ගිරාඳුරුකෝට්ටේ උල්හිටිය රත්කිඳ ජලාශයේ වාන් දොරටු හතම අද (22)  විවෘත කර තිබේ.ඒ හේතුවෙන්   ගිරාඳුරුකෝට්ටේ රත්කිඳ මාර්ගය ජලයෙන් යට විය.

හැකි නිසා ඒ පිළිබඳව දැඩි විමසිල්ලෙන් රථ වාහන ධාවනය කරවන ලෙස බදුල්ල  ආපදා කළමනාකරණ  මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ  ඊ.එම්.එල් උදය  කුමාර මහතා එම මාර්ගය භාවිතා කරන රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.
 
 ජලාශයට ඉහළින් පිහිටි  ප්‍රදේශවලට  පැවති ධාරානිපාත වර්ෂාව නිසා  උල්හිටිය ජලාශයේ වාන් දොරටු හතම විවෘත කිරීමෙන් තත්පරයකට ඝන මීටර් 26 ක ජල ධාරිතාවකින් ජලය  නිකුත් වන බවද එම නිසා මාර්ගය ජලයෙන්  යටවීමේ අවදානමක් ඇති බවද උදය කුමාර මහතා පැවසීය.
 
 
එසේම උල්පිටියාය , තෙල්දෙනියාය,  දිවුපලපැලස්ස,  අලුයටවෙල,  යන ප්‍රදේශවල ජනතාව විමසිලෙන්, සිටිය යුතුබවද දැනුම් දෙයි,