(දයාසීලි ලියනගේ)
පළාත් සභා ඡන්දය පැවැත්වීමේ නිශ්චිත දිනය තීන්දු කිරීමේ බලතල මැතිවරණ කොමිසමට පැවරීම සඳහා යෝජිත පනතට සංශෝධන ගෙන ඒමට රජය තීන්දු කර ඇති බව වාර්තාවේ.  


විසිවැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය යටතේ පළාත් සභා ඡන්දය පැවැත්වීමේ නිශ්චිත දිනය තීන්දු කිරීමේ බලය පාර්ලිමේන්තුවට පැවැරීමට යෝජනා කර තිබූ අතර එම යෝජනාවට පළාත් සභා ගණනාවක් විරෝධය දක්වා තිබිණි.

විසිවැනි සංශෝධනයට අයත් ඉහත වගන්ති සංශෝධනය කරන ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා උපදෙස් දී ඇතැයි පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමැති ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා ඉරිදා ලංකාදීපයට පැවැසීය.  


නව සංශෝධනයට අනුව වසරකට පසු පළාත් සභා ඡන්දය පැවැත්වීමේ නිශ්චිත දිනය තීන්දු කිරීමේ බලය මැතිවරණ කොමිසමට පැවැරීම සඳහා වන සංශෝධනය දැන් සකස් කරමින් පවතින අතර එය නීතිපතිවරයා මගින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි වාර්තා​වේ.

 
එම නියමයට අනුව මැතිවරණ කොමිසම තීන්දු කරනු ලබන දිනයට පසුව කාලය අහෝසි වෙන පළාත් සභා එම දිනයට විසුරුවා හැරීමට සිදුවනු ඇත.