(චමිල් රූපසිංහ)

මහනායක හිමිවරුන්ගේ අනුදැනුමකින් තොරව කිසිදු කටයුත්තක් මධ්‍යම පළාත තුළ සිදු නොකරන බවත් මධ්‍යම පළාත් කාර්‍යාලය තුළ ජනාධිපතිවරයාගේ සහ හිටපු ආණ්ඩුකාරවරුන්ගේ ඡායාරූප ඇතත් අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ඡායාරූපය හෙට වනවිට ආණ්ඩුකාර කාර්‍යාලය තුළ තිබීම අවශ්‍ය බවත් ආණ්ඩුකාර ධූරයේ අද (11) වැඩ භාරගත් මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර නීතීඥ මෛත්‍රී ගුණරත්න මහතා පැවැසීය.

මධ්‍යම පළාතේ 12 වැනි ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස නීතීඥ මෛත්‍රී ගුණරත්න මහතා  මහා සංඝරත්නයේ සහ ආගමික නායකයෝ ඉදිරියේ වැඩ භාරගත් අතර ආණ්ඩුකාර ලේඛම් බණ්ඩාර තෙන්නකොන් මහතා වෙත නිල වශයෛන් රාජකාරි ලිපිය භාර දුන්නේය.

වතුකරයේ ඇති මත් ද්‍රව්‍ය ප්‍රශ්නය විසඳීමට කටයුතු කරන බවත් ලංකාවේ හොඳම පොලිසිය මහනුවර පොලිසිය බවත් තමන් කොළඹ දක්වා පා ගමනකින් ගමන් කරමින් සිටියදී තමාවත් අත්අඩංගුවට ගත් පොලිසිය මහනුවර පොලිසිය බවත් එවන් පොලිසියකට මධ්‍යම පළාත තුළ මත් ද්‍රව්‍ය උවදුර නැති කිරීමට සහයෝගය දෙන බවත් මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර නීතීඥ මෛත්‍රී ගුණරත්න මහතා පැවැසීය.