ඉන්දියාවේ ජෙට් එයාර්වේස්ගුවන් සේවයේ සියලු මෙහෙයුම් කටයුතු නවතා දැමීමට එම ගුවන් සේවය තීරණය කර ඇත.

ණය ගෙවීමට නොහැකිව අර්බුදයකට මුහුණ දී සිටින ‘ජෙට් එයාර්වේස්’ ගුවන් සේවය තවදුරටත් සමාගමේ කටයුතු පවත්වාගෙන යෑම සඳහා අරමුදල් ඉල්ලා සිටියදී එම මුදල් නොලැබීම නිසා සියලු මෙහෙයුම් කටයුතු නවතා දමන බව එම ගුවන් සේවය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේය. 

“ජෙට් එයාර්වේස් ගුවන් සමාගමට එහි ජාත්‍යන්තර සහ දේශීය ගුවන් ගමන් සියල්ල නවතා දැමීමට සිදුව තිබෙනවා. අවසන් ගුවන් ගමන අදට යෙදී තිබෙනවා” යැයි එම ගුවන් සේවය තවදුරටත් සඳහන් කළේය. 

 

(ඒ.එෆ්.පී. ඇසුරිනි)

 

055