(යාපනය ප්‍රදීප් කුමාර)

යාපනය තෙන්මරච්චි ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට ඇති හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරයෙකු වන නඩරාජා රවිරාජ් මහතාගේ පිළිරුව ඉදිරිපිට පිරිසක් අද (08) සත්‍යග්‍රහයක නිරත විය.

මෙම සත්‍යග්‍රහය දෙමළ සංධාන අපේක්ෂිකා සෂිකලා රවිරාජ් මහත්මියගේ ආධාරකරුවන් පිරිසක් විසින් ආරම්භ කර තිබූ අතර ඔවුන් පවසා සිටියේ පැවති පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් තම අපේක්ෂිකාවට අයුක්තියක් සිදුව ඇති බවයි.

මෙහිදී රවිරාජ් මහතාගේ පිළිරුවේ මුහුණ කොටස කළු රෙදි කඩකින් ඔතා දෑත් හා දෙපා දෙමළ ජාතික සංධානයේ ධජයේ වර්ණයට සමාන වර්ණයන්ගේ රෙදිවලින් ඊයේ  (07 බැඳ දමා තිබූ අතර එම ප්‍රතිමාව ඉදිරිපිට මෙම පිරිස මෙසේ සත්‍යග්‍රහයක නිරත විය.