(ඩයනා උදයංගනී)

දැනට මාතර සිට බෙලිඅත්ත දක්වා ඉදිකර ඇති දුම්රිය මාර්ගය හම්බන්තොට දක්වාම දීර්ඝ කිරීමට සැලසුම් කර ඇතැයි ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පැවසීය.

පැයට කිලෝමීටර 100 වඩා වේගයෙන් දුම්රිය ගමන් කළ හැකි පරිදි ඉදිකිරීමට නියමිත මෙම දුම්රිය මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී තිබෙන බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

මෙම දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකිරීම සම්බන්ධයෙන් ශක්‍යතා අධ්‍යයනය හා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනිමේ කටයුතු මෙම වසර තුළ අවසන් කෙරෙන බව කී අමාත්‍යවරයා එහි ඉදිරිකිරීම් ලබන වසර මුලදී ආරම්භ කරන බව ද කීවේය.

මෙම දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය 2023 දී ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇතැයි ද ඇමතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

මාතර සිට හම්බන්තොට දක්වා ඉදිකෙරෙන මෙම දුම්රිය මාර්ගය මගීන් මෙන්ම භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහාත් යොදාගත හැකි බව කී ඇමතිවරයා එමගින් මාර්ග තදබදය අඩුකර ගැනීමත් අපේක්ෂා කරන අතර, රටට විශාල මුදලක් ඉතිරිකර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙන බවද පැවසීය.

එමෙන්ම මෙම දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකිරීමේ දී හැකිතාක් දුරට දේශීය ඉංජිනේරුවරුන් හා තාක්ෂණය යොදා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බව ද අමාත්‍යවරයා කීවේය.