(ඩයනා උදයංගනී)

මහා මාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා අද (13) සිය ධූරයේ වැඩ භාරගත්තේය. අමාත්‍යවරයා අමාත්‍යාංශයේ දී වැඩ භාරනොගෙන කුරුණෑගල, වජිරඥාන මාවතේ මාර්ගය කාපට් කිරීම ආරම්භ කරමින් සිය ධූරයේ රාජකාරී ආරම්භ කිරීම විශේෂත්වයක් විය.

මීගමුව පාර හරහා යන උමං මාර්ගයට මුල්ගල තැබීම, ජොන්ස්ටන් අමාත්‍යවරයා විසින් වැඩ ආරම්භ කළ මලියදේව විද්‍යාලයේ පැසි පන්දු පිටිය නිරීක්‍ෂණය කිරීම හා එම විද්‍යාල භූමියේ සඳුන් පැළයක් සිටුවීමද අමාත්‍යවරයා අතින් සිදුකෙරිණි.

ඇමති ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා සිය ධූරයේ රාජකාරී ආරම්භ කරමින් කුරුණෑගල, වජිරඥාන මාවත කාපට් කිරීම සඳහා පාසල් සිසුවකු ලවා මුල්ගල් තැබූ අයුරු ඡායාරූපයේ දැක්වේ. වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර ඒ.ජේ.එම් මුසම්මිල් මහතා ද මෙහි සිටී.