(මුදිතා දයානන්ද)
 
ජයන්ත ජයසූරිය මහතා හෙට(12) පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට (කෝප් කමිටුවට) කැඳවීමට එම සභාව තීරණය කර ඇතැයි ආරංචි මාර්ගවලින් දැනගන්නට තිබේ.
 
ඔහු මෙසේ කැඳවනු ලබන්නේ මහපොළ අරමුදල යටතේ පවතින ලංකාවේ ප්‍රධානම තොරතුරු තාක්ෂණ උපාධි පිරිනමන ආයතනය වන මාලඹේ ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය පෞද්ගලීකරණය සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසීමට බවද පැවසේ.
 
මේ සම්බන්ධයෙන් කළ විමසීමකදී අදහස් දැක්වූ කෝප් කමිටු සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා මෙසේ පැවසීය.
 
“ජයන්ත ජයසූරිය මහතා කෝප් කමිටුව හමුවට කැඳවන්නේ මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව අරමුදලේ සභාපතිවරයා ලෙසයි. ඒ යටතේ පවතින ආයතනයක් වූ මාලඹේ ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය පෞද්ගලීකරණය සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසීමටයි කැඳවන්නේ”
 
ජයන්ත ජයසූරිය මහතා අගවිනිසුරුවරයා ද වෙයි.