(ජයන්ත සමරකෝන්)

කොළඹ හිටපු නාගරික  කොමසාරිස් භද්‍රානි ජයවර්ධන මහත්මිය විසින්  වසර 5 ක් තිස්සේ නගර සභාවට භාරනොදී රැඳී සිටි නිල නිවස අද (12) නිල වශයෙන් භාරදුන් බව එහි නාගරික ලේකම් ඩි.එම්.එස්.ඒ නිරෝෂන් මහතා පැවසීය.

අදාල භාණ්ඩ සමීක්ෂණය කිරීමෙන් පසු කොළඹ 07 ඇල්බට් චන්ද්‍රවංකයේ පිහිටි එම නිල නිවාස භාරගත් බවද ඒ මහතා කීය.

2015 වසරේදී සිය තනතුරෙන් ඉවත් කරනු ලැබීමෙන් පසු මෙම නිල නිවස භාරදෙන ලෙසට අවස්ථා ගණනාවකදීම ඇයට දැනුම් දුන් බවද පසුව නගරාධිපතිනි රෝසි සේනානායක මහත්මිය මේ පිළිබඳව ජනාධිපති ලේකම්වරයාට පවා දැනුම් දීමට සිදුවූ බවද  කොළඹ නාගරික කොමසාරිස් රෝෂිනි දිසානායක මහත්මිය පැවසුවාය.

පසුව බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර රොෂාන් ගුණතිලක මහතාද වහාම මෙම නිල නිවස භාරදෙන ලෙසට ජයවර්ධන මහත්මියට දැනුම්දී තිබුණු බවද ඇය කීවාය.